Software

STM32 HSE oscillator stability problem

02 May 2017

I have implemented support for Precise Time Protocol in STM32 and it still performed bad. After some investigation, I have descovered stability problems of HSE.

[Více →]

Serial port PCAP capture tool not just for Modbus/RTU

24 Mar 2017

This tool can capture serial port traffic and store all data in PCAP format. It is later possible to open it by Wireshark and analyze it.

[Více →]

Spořič obrazovky Elekon/Mobatime

05 Jul 2016

Spořič obrazovky s tématem digitálních hodin se sekundovým kruhem DA.

Stažení instalátoru Instalátor v1.0

Hodiny vychází ze skutečných hodin firmy Elekon dostupné zde https://mobatime.cz/obchod/da-se-sekundovym-kruhem/

[Více →]

Spořič/Šetřič obrazovky (screensaver) - Hodiny

05 Nov 2013

Hodiny (Clock)

This screensaver is clone of kclock.kss originally created by Melchior Franz from KDE. It is written from scratch without any code from original project because it is written in Delphi. This release is only in Czech localization.

Download

License: BSD 2-Clause

Source: https://github.com/j123b567/hodiny

[Více →]

Úprava RC soupravy CADET 4 (Protokol V3)

13 Sep 2013

Jsem úplný začátečník s RC letadly a tak jsem musel řešit situaci, jak se jednoduše naučit létat. Koupil jsem si školní model Beta 1400, ke které je přibalena vysílačka CADET 4 (Protokol V3). Vysílačku jsem rozebral a doplnil o potřebné části pro připojení k simulátoru. Vysílačka po úpravách dále bez problémů plní svoji původní funkci.

[Více →]

Open-Source SCPI / IEEE 488.2 Parser library

18 Nov 2012

Main features are:

  • expandable – define new command and its callback in one line. No duplicate informations.
  • open source – Simplified BSD license
  • basic IEEE 488.2 implemen­tation
  • basic mandatory SCPI commands implementation

License: BSD 2-Clause

Source: https://github.com/j123b567/scpi-parser

[Více →]

Intel HEX parser

16 Sep 2012

Easy to use parser of Intel HEX files. Project is separated in two main files. The parser itself and dataListener. DataListener’s method data is called every time new line data line is parsered. DataListener’s method eof is called once at the end of file. Only „Data record“, „End Of File record“ and „Extended Linear Address Record“ are currently implemented.

[Více →]

Sleepy Cat IDE

12 Dec 2011

Při řešení grantu FRVŠ G1 2011/2011 pro podporu výuky mikroprocesorových systémů sme vytvořili platformu Sleepy Cat. Součástí této platformy je vývojové prostředí Sleepy Cat IDE a vývojová deska Sleepy Cat Kit.

Vývojové prostředí Sleepy Cat IDE je založeno na platformě NetBeans. Bylo upraveno pro potřeby vývoje aplikací pro mikrokontrolér s jádrem ARM. Obsahuje vývojové nástroje GNU Tools for ARM Embedded Processors, OpenOCD.

[Více →]

Výpočet povrchu vrchlíku rotačního elipsoidu

14 Jun 2010

Výpočet povrchu vrchlíku elipsoidu není tak triviální, jako výpočet povrchu vrchlíku koule. Proto muselo být učiněno několik zjednodušení. Následující odvození funguje jen pro rotační elipsoid, který je zploštělý v ose rotace.

[Více →]

Severovýchod