Sleepy Cat IDE

12 Dec 2011

Při řešení grantu FRVŠ G1 2011/2011 pro podporu výuky mikroprocesorových systémů sme vytvořili platformu Sleepy Cat. Součástí této platformy je vývojové prostředí Sleepy Cat IDE a vývojová deska Sleepy Cat Kit.

Vývojové prostředí Sleepy Cat IDE je založeno na platformě NetBeans. Bylo upraveno pro potřeby vývoje aplikací pro mikrokontrolér s jádrem ARM. Obsahuje vývojové nástroje GNU Tools for ARM Embedded Processors, OpenOCD.

Severovýchod