Spořič obrazovky Elekon/Mobatime

05 Jul 2016

Spořič obrazovky s tématem digitálních hodin se sekundovým kruhem DA.

Stažení instalátoru Instalátor v1.0

Hodiny vychází ze skutečných hodin firmy Elekon dostupné zde https://mobatime.cz/obchod/da-se-sekundovym-kruhem/

Historie verzí

Verze 1.0

  • První verze s podporou pouze DA, pouze červeně
Severovýchod