Úprava RC soupravy CADET 4 (Protokol V3)

13 Sep 2013

Jsem úplný začátečník s RC letadly a tak jsem musel řešit situaci, jak se jednoduše naučit létat. Koupil jsem si školní model Beta 1400, ke které je přibalena vysílačka CADET 4 (Protokol V3). Vysílačku jsem rozebral a doplnil o potřebné části pro připojení k simulátoru. Vysílačka po úpravách dále bez problémů plní svoji původní funkci.

Rozebrání vysílačky

Rozebrání jde snadno, povolí se několik šroubů včetně těch malých v držadle a vysílačka se rozloží na dvě části. Ve spodní části je velký tištěný spoj s mikroprocesorem. Na druhé straně je RF modul.

Základní deska ve vysílačce
Strana součástek, RF modul

Nalezení PPM výstupu<

Vývojáři asi předpokládali rozšiřování této vysílačky. I přes to, že se signál PPM interně nepoužívá a do RF modulu se posílají data v jiném formátu, má mikroprocesor na jednom pinu tento signál dostupný. Na tišťáku je to označeno jako TRAINER.

Nalezení PPM výstupu

Na PCB jsou dokonce vyvedeny i další dva kanály, takže se již nedivím, proč je přijímač šestikanálový. Na obrázku jsou další dva dostupné kanály označeny CH5 a CH6. Jeden z nich je pouze dvoupolohový spínač a na druhý lze připojit potenciometr.

V čelním plastovém krytu je mnoho otvorů zalepených samolepkou, takže v případě potřeby je možné tyto vstupy vyvést na povrch.

Vyvedení PPM signálu

Abych si úplně vysílačku nezničil a netrčel z ní někde drát, vyvedl jsem PPM signál do konektoru na přední část vysílačky. Při zapojení konektoru jsem se inspiroval z projektu crrcsim IFAudio

Zapojení děliče pro PPM signál

Druhý odpor jsem nakonec volil trochu větší, aby nebylo potlačení tak velké, ale při správném nastavení zesílení to funguje i takto.

Konektor v přední části vysílače

Použil jsem otvor v plastovém krytu, pouze jsem vystříhal samolepku. Konektor je upevněn za matku, asi by bylo dobré jej trochu lépe upevnit, protože Jack 3.5 tam drží tak tak – průměr matky je téměř stejný jako průměr celého otvoru, takže konektor má při špatné montáži tendenci zapadnout dovnitř.

Sestavení zpět

Sestavení zpět do původního stavu má pouze jeden háček a to je správná orientace antény. Anténa se má otáčet pouze v úhlu 90°, takže je třeba dbát na správné dosednutí do výlisku. Pokud se to nepovede, anténa se bude protáčet dokola a bude zapadávat dovnitř.

Testování

Testování jsem prováděl s programem crrcsim. Propojil jsem vysílač s počítačem pomocí kabelu Jack-Jack. Pro připojení je využit linkový vstup. Přes mikrofonní by to také možná nějak šlo, ale asi ne takto jednoduše. Nastavil jsem vstupní zesílení zvukové karty. Vše ověřil v SW pro záznam zvuku (např. Audacity).

V programu crrcsim jsem vybral ovládání pomocí Audio a provedl jsem kalibraci. Nejpodobnější letadlo mé Betě 1400 je asi Flexify XLM, takže jsem jej zvolil a již se dalo létat.

Létání v programu crrcsim

Další čtení

https://docs.google.com/document/d/1oXhdEPzrDN5KuK5Me9V8KdsePNP5mduOCcoRUj7rb28/preview?pli=1

Severovýchod